امروز چهارشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ |ساعت ۱۶:۱۵:۰۰

* نکاتی از آیه بسم الله الرحمن الرحیم *

**********************

* بسم الله الرحمن الرحیم *

یعنی به نام خداوندی که هیچ کاری در عالم بی اذن

او انجام نمی شود و هیچ اتفاقی در

عالم بدون دستور او به وقوع نمی پیوندد و

هیچ برگی از درخت برزمین نمی افتد مگر به اذن او ،

هیچ کاری به اخر نمی رسد و سامان نمی پذیرد

مگر اراده ی او بدان تعلق گرفته باشد .

بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به اسم خدای تبارک و تعالی

که ضمن بخشندگی و بخشایشگری بسیاررحمان و رحیم است .

خدایی که بدون هیچ منت و هیچ دلیلی روزی جمیع بندگانش

را از گبر و مسلمان و ترسا و یهود و کافر و ... می رساند .

خداوندی که دامن و وسعت مهربانی اش

همه ی جهانیان را فرا گرفته است .

ای کریمی که از خرانه ی غیب

گبر و ترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا   کنی    محروم

تو   که با دشمنان نظر داری

« اولین مخلوق »

جابربن عبدالله انصاری از رسول اکرم (ص) پرسید :

یا رسول الله اولین مخلوق عالم برای براورده شدن

حاجات چه بوده است ؟

حضرت فرمودند :

اولین چیزی که خداوند خلق نمود نور من بود

و ان نور را ده جزء تقسیم نمود و از جزء اول عرش عظیم

را افرید و عرش را چهارصد هزار رکن مقرر فرمود

که از رکنی تا رکن دیگر چهارصد سال راه است از

جزء دیگر ان نور قلم را افرید . حضرت حق به قلم فرمود :

بنویس قلم گفت :

چه بنویسم ؟

حضرت حق فرمود :

هر امری که تا قیامت با مخلوقات خواهد بود .

قلم گفت :

به کدام کلام ابتدا کنم ؟

خداوند فرمود :

بنویس بسم الله الرحمن الرحیم چون قلم بسم الله نوشت ،

از هیبت بسم الله الرحمن الرحیم مشتق شد

و چندین سال قلم سر شکافته بر لوح ماند .

« سرآغاز کتب اسمانی »

حضرت امام صادق (ع) فرمودند :

خداوند هیچ کتابی را از اسمان نازل نفرموده

جز انکه در سراغازش بسم الله الرحمن الرحیم بوده است .

(وسایل الشیعه جلد4 ص 747).

« باعث امرزش »

در حدیثی قدسی امده است :

هرکه بسم الله الرحمن الرحیم را متصل به فاتحه الکتاب بخواند

او را بیامرزم و حسنات او را قبول کنم و از سیئات

او چشم بپوشم و زبان او را به اتش نسوزانم واو

را از عذاب قبر و اتش دوزخ و فزع اکبر ایمن بگردانم .

« بسم الله یا مفتاح ختوم »

بهترین ذکری که در تمام حالات گفته می شود

و به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم و سفیدی ان نزدیکتر است

« بسم الله الرحمن الرحیم » است

و گفتن ان مفتاح سعادت و خیرات و باعث نجات

از عذاب دنیا و اخرت می شود و یک بار گفتن

ان با شرایط ، ثواب هفتصد سال عبادت را دارد .

جهت رفع گرفتاری و هر مطلبی در یک مجلس 786 بار بگوید

و به همین عدد صلوات بفرستد و سپس حاجت

خود را یاد کند انشا الله براورده خواهد شد .

« رفع هر دشواری »

امام علی (ع) فرمود:

کلمه بسم الله « فاتقته للمرتوق و مسهله للوعور و مجنه للشرور

و شفاء لما فی الصدور و امان لیوم النشور =

یعنی :

کلمه ی مبارکه ی بسم الله الرحمن الرحیم گشایش

هر امر بسته و اسان کننده ی هر دشواری و سپر نگهدارنده

و شفا ء کدورت سینه هاست و امان است از ناراحتی های روز محشر .

« سه بار بسم الله »

از باب الحوائج اعظم و اکبر ، حضرت امام موسی بن جعفر(ع)

روایت شده است که فرموده اند :

« هرکس را غم و اندوهی برسد سر به اسمان بردارد

و سه مرتبه از اعماق وجود و با حضور قلب بگوید

بسم الله الرحمن الرحیم ، خداوند او را فرج دهد»

(ختوم واذکار، ج1،ص 84)

« تفسیر بسم الله »

حضرت امام حسن عسکری (ع) در تفسیر

این سخن خدای عزوجل « بسم الله الرحمن الرحیم » فرموده است :

اوست خدایی که تمام افریدگان در مواقع نیازمندیها

و گرفتاریها و شداید ، به هنگام قطع امید و گسستن

اسباب از همه ی انان که پایین از او ، و غیر اویند ،

او را معبود خویش گرفته و به نیایش وی اهنگ می کنند

و می گویند : بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در تمام امور

و کارهایم از خدایی که عبادت و پرستش تنها شایسته و سزاوار اوست ،

کمک و یاری می طلبم خدایی که چون دست فریادرس

به سویش گشوده گردد ، به فریاد رسد .

ذات مقدس که چون (از سر صدق) خوانده شود اجابت فرماید .

(البرهان،ج1،ص44)


« اسلحه مؤمن »

امیرالمومنین (ع) به مسلمانان سفارش

این ایه را که می کرد خصوصا می فرمود :

از بسم الله بهره ببرید ، اهمیت بدهید این ایه حجاب

میان شما و دشمن است دشمن ظاهری و باطنی .

از شیطان و جن دشمنان نهانی می ترسی بگو بسم الله

اسلحه ی تو در برابر انهااست .

از اتش جهنم هم می ترسی بگو بسم الله .

(تفسیرسوره حمد، شهید دستغیب،ص45)

« دوباره بگویند »

در فقه هم این مسئله هست که اگر چنانچه یک

«بسم الله» را برای یک سوره ای گفتند،

بخواهند یک سوره ی دیگر بخوانند کافی نیست ،

باید «بسم الله » رادوباره بگویند.

این هم مناسبت با همین معناست که

این «بسم الله» با ان «بسم الله» فرق می کند .

اگر «بسم الله» ها این طور باشد که در همه جا

یک معنی داشته باشد ، دیگر «بسم الله» این سوره

و ان سوره دیگر با هم تفاوتی ندارد .

چنانچه بعضی می گویند «بسم الله» اصلا جزو سوره نیست

الا در حمد ، و من باب تبرک ذکر شده است و این هم صحیح نیست .

(تفسیر سوره حمد،حضرت امام خمینی،ص 115)

« تاج سوره ها»

در تفسیر قرطبی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:

« بسم الله الرحمن الرحیم تاج سوره هاست ».

« سه نکته مهم »

چون خداوند این روح شریف انسان را اراده کرد

که به این دار دنیا روانه کند برای تجارب

عالم اخرت مرکبی لازم داشت زیرا که روح از

عالم مجردات است و زیست او در عالم ملک

بی مرکب ممکن نبود لذا خداوند به سبب رحمت

رحمانیه ی خود این قالب که از جنس این ملک است

به او داد و او را دارای اعضاء و جوارحی نمود

که تمام مایحتاج خود را به واسطه ی این اعضاو جوارح به انجام برساند.

پس در نزد هر کاری و هر قولی سه چیز باید مراعات بشود :

اول انکه این اعضاء و جوارح ملک خداوند است

و تصرف در ملک غیرنشاید مگر به اذن مالک،

پس نزد هر قول و فعلی که خیال گفتن یا کردن

ان قول و فعل را دارد باید بداند که مجاز در این قول و فعل هست یا نه ؟

دوم انکه باید بداند این کلمه ای را که اراده کرده

بجا بیاورد تا فیض رحمت رحمانی شامل او نشود

امکان ندارد که ان کار را بکند و قادر نیست ان حرف را بزند.

« همه به سوی او »

شخصی از امام زین العابدین (ع) معنی بسم الله الرحمن الرحیم را پرسید.

ان حضرت فرمود :

خبر داد پدرم از پدرش امیرالمومنین که مردی

از ان حضرت معنای ان را سوال نمود فرمودند :

گفتن کلمه الله بزرگترین اسم از اسامی پروردگار است

و الله اسمی است که نامیده نشود به ان جز خداوند عالم ،

ان مرد عرض کرد: پس تفسیر الله چیست ؟ فرمود :

ان کسی است که مردمان پس از مایوس شدن

از ما سوی الله هنگام شداید و نیازمندی ها به سوی

او توجه کنند زیرا هرکس هر چند بزرگ

و با ثروت باشد و مردم محتاج به او باشند باز

هم ممکن است نیازمندی به چیزهایی داشته باشد

که مردم نتوانند انها را مرتفع کنند و برای انجام ان

خواهش ها به سوی خدا توجه نماید و همین که

حوائج او را خداوند براورد مجددا به طغیان و

سرکشی و نافرمانی اولیه ی خود بر می گردد....

خداوند برای بندگان فقیر خود می فرماید ای

فقرایی که محتاج من هستید شما در هر حال پیوسته

محتاج من بوده ودر ذلت و خواری بندگی خدای

خود می باشید به سوی من توجه کنید

تا به مقصود و مطلوب خود برسید چه اگر من بخواهم

چیزی به شما عطا نمایم هیچ قدرتی نمی تواند مانع بران شود

و چنانچه چیزی از شما سلب و منع کنم کسی

قدرت عطای ان را به شما ندارد ،

پس من سزاوارترم که مورد سوال شما باشم

و اولی ترم که در شدائد و سختی ها به درگاه من تضرع و زاری کنید ...

(تفسیرجامع،ج 1،صص 91-92)

« بیت الجلا ل »

پیامبر اکرم (ص) فرمود :

در بهشت شهری است به نام «مدینه الرحمه»

که بی نهایت زیباست ، هرکه به ان رسید از

زحمت رست و به رحمت پیوست.

در ان شهر خانه ای است به نام «بیت الجلا ل»

که درهای بسیار دارد و کلید درهای ان

« بسم الله الرحمن الرحیم » است .

چون بنده ی مومن بسم الله را با صدق و اخلاص

بر زبان راند درها باز شود و از سوی خداوند ندا شود

که ملک این خانه و ولایت این شهر را به تو سپردیم .

(حکایت و حکمت،ص109)

« مگر به جواز بسم الله »

از جناب سلمان فارسی (ره) روایت شده

است که رسول خدا (ص) فرمود:

کسی از شما داخل بهشت نمی شود

مگر به جواز « بسم الرحمن الرحیم » .

« سنت پیامبر »

از سلطان دین ، حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)

روایت کرده اند که فرمود:

بلند خواندن « بسم الله الرحمن الرحیم »

در تمام نمازها از سنت پیامبر (ص) است .

(اسرار و فوائد بسم الله،ص 34)

« چرا بسم الله نیامده؟»

چرا در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیامده ؟

دلایل گوناگونی نوشته اند از جمله :

1- گروهی معتقدند علت ان این است که سوره توبه

و سوره انفال یک سوره واحد به شمار می روند .

2- عده ای گویند چون بسم الله ایه ی رحمت است

و سوره توبه (برائت) برای رفع امان از مشرکین و

منافقین است و لذا سوره با کلمه برائت شروع شده ،

یعنی چون سوره برائت مشتمل است بر ایات

غضب و کلمات عتاب امیز و «بسمله »

ایه رحمت و دیباچه ی کتاب مرحمت است

نشاید که بسم الله گفته شود ، چون در نزد فصحاء

عرب مقرر بود که هرگاه به خامه ی غضب ،

نامه ای می نوشتند ترک بسم الله میکردند

زیرا ایه رحمت و امن و امان منافات داشت

با مضمون نامه ای که مشحون بود از خطا و عتاب

و غضب و توعید و اولتیماتوم جنگ .

لذا در قران نیز به رسم عرب در سوره توبه بسم الله را نیاورده اند.

« رد نمی شود »

از اقا رسول الله مروی است که فرمودند

(لا یرد دعا اوله بسم الله الرحمن الرحیم ) یعنی :

دعایی که اول ان بسم الله الرحمن الرحیم باشد رد نمی شود .

« برای ظهور امام »

مرحوم ملا محسن فیض کاشانی نوشته است هرکه

786بار بخواند بسم الله الرحمن الرحیم

و 789 مرتبه برای ظهور امام زمان صلوات بفرستد

انشاالله حاجتش براورده خواهد شد.

« به سوی وحدت »

مرحوم ایت الله طالقانی (ره) فرموده.

قران که یکتا کتاب توحید وبرای اخرین تکامل بشر است

سوره هایش با جمله بسم الله اغاز می گردد

تا انسان را متوجه سازد که همه ی تعالیم

و دستوراتش از مبدا حق و از مظهر رحمت است

جز سوره توبه که ایاتش نماینده ی قهر

و خشم بر مردم لجوج و کینه توز با حق و خیر

و اعلام قطع رابطه ی رحمت به انهاست .

دستور گفتن این کلمه برای همین است که روی

فکر و دل را از غیر خدا بگرداند تا اسان همه جهان

و هر عملی را از نظر توحید بنگرد و از پراکندگی

فکری به سوی وحدت و ارتباط گراید ،

و نامهایی که از بتها و قدرتمندان در اغاز کارهای مهم ،

عرب و غیر عرب از خاطر می گذراند و

به زبان میراند بزداید و مهر نام خداوند مبدا مهر

و رحمت و خیر را بردلها و زبانها زند .

با توجه به این نام در اقدام به هر عملی قدرتی بیشتر

از قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد

و تنها به قدرت محدود خود نباشد .

(پرتویی از ایات قران ج 1،ص17)

« برای قداست عمل »

ایت الله شهید مطهری (ره) فرموده :

اینکه به بشر دستور داده است که کارهایش

را برای خدا بنامد ، روی چه انگیزه ای میتواند باشد؟

برای این است که کارهای انسان جنبه ی مقدس

و عبادت پیدا کند و به نام او برکت یابد .

انسان که احساس فطری از خداوند دارد

و او را به عنوان یک موجود قدوس و منبع خیرات

می شناسد ، وقتی کارهایش را به نام او نامید

معنایش این است که در سایه ی قدس

و شرافت و کرامت او ، این عمل نیز مقدس گردد.

(اشنایی با قران سوره های حمد و بقره ،ص 12)

« عبادت هفتصد ساله »

در حدیثی از حضرت رسول (ص) ، خداوند متعال فرموده :

به عزت و جلالم قسم هر کس از امت محمد (ص) بگوید

بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب حسناتش

عبادت 700 سال برایش می نویسم .

(لثالی الاخبار)


« سلاح بسم الله »

شخصی به خدمت امام موسی کاظم (ع) امد

و عرض کرد که من جانوران درنده را شکار می کنم

و شب در خرابه ها و جاهای هولناک به

سر می برم برای حفاظت از خود چه کنم ؟

حضرت فرمود: چون داخل خرابه شوی پای راست

را پیش گذار و بسم الله بگو و چون بیرون ایی پای چپ

را پیش بگذار و بسم الله بگو اسیبی به تو نمی رسد .

(روضة اواعظین)

« چها ر چشمه »

از حضرت رسول (ص) روایت شده است که فرمودند :

در بهشت چهار دریا باشد ، دریایی از شیر

و دریایی از اب و دریایی از عسل و دریایی

از خمر بهشتی و از این چهار دریا جوهایی

روان می شود و روایت شده است که بر

ساق عرش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم .

چشمه ی اب از میم بسم و چشمه ی شیر از هاء الله

و چشمه خمر از میم الرحمن و چشمه عسل

از میم الرحیم نقل کرده شده است .

(کتاب العشرات،ص 343)

« غذای کامل »

از حضرت رسول روایت است که فرمودند :

چون در غذایی چهار چیز جمع شود کامل است :

از حلال بدست اید – دست زیاد در ان وارد شود

اولش بسم الله گویند و اخرش با الحمدالله ختم شود .

« بسم الله الشافی »

« بسم الله الشافی بسم الله الکافی بسم الله المعافی

بسم الله الذی لایضر مع اسمه شی ولا داء فی الارض

ولا فی السماء و هوالسمیع العلیم » .

این دعای بسیار مجربی است در دفع افات و علل اسقام و امراض و حفظ .

رسول اکرم (ص) بر غذای مسمومی این دعا را خواندند

و از ان تناول نموده و هیچ ضرری مشاهده نشد .

(از هر چمنی گلی ،ص72)

« موجب امرزش والدین »

انس ابن مالک از رسول خدا(ص) روایت کرده :

که اگر کسی ورقه ای را که بسم الله الرحمن الرحیم

در ان نوشته شده و بر زمین افتاده باشد با احترام

از زمین بردارد که مبادا به زیر دست و پا برود ،

او نزد خدا از صدیقین به حساب می اید و این کار

موجب تخفیف عذاب از پدر و مادرش می گردد

هرچند که مشرک از دنیا رفته باشد .

( ربیع الابرار،ج2،ص335)

« اگر بگویید بسم الله »

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

کسی که هنگام خروج از منزل بفرماید بسم الله دو فرشته گویند :

هدایت شدی و اگر بگوید :

لا حول ولا قوة الا بالله می گویند :

حفظ شدی و اگر بگوید :

توکلت علی الله می گویند : بی نیاز شدی ،

در این هنگام شیطان می گوید :

مرا با بنده ای که هدایت شده ، حفظ گردیده و بی نیاز شده است چه کار؟ .

(ثواب الاعمال ،ص349)

« بسم الله بگو تا سیر شوی »

جمعی از مردم به محضر پیامبر شرفیاب شده و عرض کردند :

ای رسول خدا انگاه که طعام می خوریم ما را

کفایت نمی کند و سیر نمی شویم چه کنیم ؟

حضرت فرمودند :

نام خدا را بر زبان جاری کنید « بسم الله » بگویید

و با هم غذا بخورید تا غذاهایتان برکت یابد.

(اسرار و فوائد بسم الله، ص90)

« برای زایل شدن تب »

از خواص مجرب بسم الله الرحمن الرحیم دفع تب است ،

و طریقه اش ان است که بسم الله الرحمن الرحیم

را به صورت مربعی با نیت خالص و با توجه به

خدا و معنای ان بنویسد و در داخل ان مربع نویسد

« حسبناالله و نعم الوکیل

ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

یاحمی لا تحرق فلان بن فلان

(نام مریض را بنویسد) باذن الله عزوجل

تب مریض قطع شود .

انشاء الله تعالی.

(خواص ایات قران کریم،ص90)

« بلند گفتن بسم الله »

در کتاب مصباح روایت کرده است :

حضرت امام موسی بن جعفر(ع) ، که فرمودند :

علامت مومن 5 چیز است ،

یکی بلند قرائت نمودن بسم الله در نمازهای اهسته است .

« بسم الله در مجمع البیان »

در معنای بسم الله سه بیان امده است :

1- به معنای کمک خواستن از خدا و به همین منظور ،

نام بلند او اورده می شود .

2- به معنای یاری جستن از ذات بی همتای او .

واژه ی اسم در بسم الله به جای صاحب نشسته است ،

درست مانند اینکه گفته شود «بالله» همانگونه که

وقتی کسی را به نام می خوانند ، در واقع ،

باخود او کار دارند و نام ، تنها یک جانشین است .

3- به معنای مصدری ، یعنی «نام بردن» همچون

«کرمته کرامه» که «کرامه» بجای اکرام امده

و معنایش این است که :

قرائت خود را با نام بردن از خدا اغاز می کنم .

(تفسیر مجمع البیان،ج1،ص57)

« رفع سختی »

اگر بنده مومنی در حال احتضار بگوید :

بسم الله ، سختیهای مرگ بر ان اسان شود ، اگر در قبر بگوید :

خاک بر او روضه رضوان شود.

در قیامت و رستاخیز گوید:

روشن چون ماه دو هفته تابان شود .

قدم بر پل صراط گذارد بگوید :

بسم الله اتش دوزخ از وی گریزان شود .

« حفظ از شر»

حضرت امام جعفرصادق (ع) فرمود:

ای مفضل اگر می خواهی از شر مردم در امان  باشی

درشش جهت یعنی بالا، پایین ، راست ، چپ ، جلو وعقب خودت بخوان ،

« بسم الله الرحمن الرحیم »

و (سوره توحید) را تا خداوند تو را محافظت کند.

(اصول کافی،ج4،ص431)

« بسم الله چند جا امده »

بونی در «شمس المعارف» اورده است که :

بسمله بر پیشانی ادم صفی الله و اسرافیل ملک مقرب

و باد جبرئیل و کف دست عزرائیل و بر عصای موسی (ع)

و بر زبان عیسی (ع) و بر خاتم سلیمان (ع) منقوش و نوشته شده است .

« بسم الله النور »

در حدیثی نسبتا طولانی از حضرت فاطمه الزهرا(س)

روایت شده است که فرمودند :

اگر می خواهی تا زنده هستی درد تب تو

را فرا نگیرد بر این دعا مداومت کن .

بسم الله الرحمن الرحیم ،

بسم الله النور

بسم الله نور علی نور

بسم الله الذی هو مدبر الامور

بسم الله الذی خلق النور من النور

الحمدلله الذی خلق النور من النور

و انزل النور علی الطور فی کتاب مسطور

فی رق منشور

بقدر مقدور

علی نبی محبور

الحمدلله الذی هو بالعز مذکور

و بالفخر مشهور

و علی السراء و الضراء مشکور

و صلی الله علی سید نا  محمد و اله الطاهرین

سلمان می گوید :

از روزی که این دعا را تعلیم گرفتم ،

بیش از هزار کس از اهل مدینه و مکه را تعلیم دادم

و هر کس که تب او را می گرفت ، چون این دعا را می خواند ،

به امر خدای سبحان تب از او دور می گشت .

******************

(بحار،ج43،ص66)

گروه تحقیق دین واندیشه

مهدیه مسجدصاحب الزمان عج کرمان

 

مطالب مرتبط

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید